Fries werkgeluk heeft de pandemie doorstaan

Werkgeluk blijkt coronaproof en redelijk stabiel. Ondanks de perikelen rondom Corona en de uitdagingen die dat op werkvloer en thuis met zich meebracht is het cijfer dat Friese werkenden voor hun werkgeluk geven vrijwel gelijk gebleven. Werk is en blijft bovendien een zeer belangrijke factor in hun leven. Ruim 400 Friese werkenden deden mee aan…

Een online wereld zonder grenzen

Ik kijk uit naar het moment dat ik mensen weer (vaker) live kan ontmoeten. En toch… door de omslag van live naar online ontstaan er ook nieuwe contacten. Aan de ene kant is de wereld kleiner, aan de andere kant onbegrensder dan ooit. Dat realiseerde ik me toen ik mijn agenda bekeek op 16 april.…

Online doenken

We stonden de afgelopen tijd voor heel wat uitdagingen, en het hybride faciliteren van scrumprojecten is er zeker eentje van! Wij zijn al vooruitstruikelend wijzer geworden en mochten onze ervaring delen in het boek van Matthijs Steenveld over hybride faciliteren. Vandaag kregen we zowel de papieren uitgave als de pdf van onze bijdrage. Benieuwd naar…

Wie had dat gedacht?

Een paar weken geleden kreeg het idee van onze Werkgeluk Booster vorm. We begonnen met de promotie. We wisten wel wat we ongeveer wilden doen, maar het echte uitwerken begon pas toen de eerste aanmeldingen er waren. Toen het een beetje op gang kwam met de aanmeldingen zeiden Martha Buning en ik tegen elkaar: 16…

Gratis e-book online faciliteren

Opeens waren we, door Corona, veel meer dan eerder aangewezen op het op afstand com- municeren met elkaar, in online sessies, vergaderingen en 1-op-1 overleggen. En dat is even wennen… Wij zagen van alles gebeuren: bij sessies met groepen zet iedereen de microfoon uit, waardoor mensen hun input niet kwijt kunnen, ze worden om de…

Een nogal steile leercurve…

Wat een turbulente periode hebben we achter de rug. En nog is het onduidelijk hoe het de komende tijd zal gaan. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten hebben Martha en ik allerlei ons allerlei nieuwe vaardigheden en tools eigen gemaakt. We hebben heel veel meters gemaakt in online faciliteren (een vak…

Workshop werkgeluk

Er wordt veel geschreven en gezegd over geluk. Je krijgt wel eens de indruk dat iedereen altijd blij moet zijn en dat negatieve emoties er niet mogen zijn. Maar geluk en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook de negatieve. Ze kunnen zorgen voor een tijdelijke dip in je geluk. De meeste mensen blijken echter…

Workshop het nieuwe normaal

Er komt een moment dat we de draad weer oppakken. Iedereen kan weer naar zijn of haar werkplek, je ziet je collega’s weer live, de kinderen gaan weer naar school, het ‘normale’ leven gaat verder. Bijna iedereen zal blij zijn dat we deze periode achter ons kunnen laten. Maar toch was het niet alleen maar…

Online training scrum

Je werkt bij een bedrijf, in de publieke sector of bij een charitatieve instelling en je bent regelmatig betrokken bij projecten. Je bent er klaar mee dat veel projecten te laat worden opgeleverd, te veel geld of veel meer tijd kosten dan begroot en je vindt dat het uitvoering van projecten veel leuker zou moeten…