We leven in een wereld die voortdurend in verandering is. Toch hebben we grote moeite om ons zo te organiseren dat we goed op veranderingen in kunnen spelen. Organisaties zijn daarom op zoek naar technieken, tools en methodes die hen helpen weer grip te krijgen op verandering. Scrum is een effectieve en enthousiasmerende ‘agile’ projectmethodiek die organisaties helpt weer mee te bewegen in de snel veranderende wereld. Met scrum knip je een project in kleine brokken, waar je vervolgens met een gerichte focus en tussentijdse afstemming samen met je team aan werkt, tot het gewenste resultaat is bereikt.

Met plezier samenwerken staat centraal bij scrum! Kenmerkend voor de methodiek is bovendien dat je de route naar je einddoel niet van tevoren vastlegt, maar dat je steeds opnieuw bekijkt wat op dat moment, vanaf het punt waar je dan bent en in afstemming met je omgeving, de beste weg is om het van tevoren vastgestelde doel te bereiken.

Sinds ik met scrum in aanraking kwam heb ik al heel veel organisaties kennis laten maken met scrum, en hen geholpen de methodiek te omarmen. Ik geef, vaak samen met collega’s, workshops en trainingen over scrum en agile werken (inclusief een bijzondere vijfdaagse praktijkopleiding scrummaster en een driedelige online kennismaking met scrum), en begeleid projecten als scrummaster (= facilitator van scrumprojecten).

Tips

  • Ik zet technieken van storytelling en LEGO® SERIOUS PLAY® in bij scrum. Het sluit ook prachtig aan bij mijn activiteiten als facilitator van bijeenkomsten. En: het is vooral ontzettend leuk om te doen.
  • Kijk ook eens op scrum.frl, de website die ik samen met mijn collega Martha Buning beheer. Daar kun je ook de scrumposters bestellen die we hebben laten ontwikkelen. We werken vanuit Friesland en bestrijken vooral Noord-Nederland, maar laten ons ook af en toe verleiden elders in het land te komen trainen ;-).
  • Wil je binnen vijf minuten meer weten over scrum? Kijk dan naar dit filmpje:

Scrum in minder dan 5 minuten

  • Ik heb samen met Ambion een digitale tool ontwikkeld voor scrum. Meer info.
  • Wil je meer weten, meedoen aan een workshop of een project aanpakken met behulp van scrum? Neem dan contact met me op.
  • Ook leuk: quick wins behalen met behulp van de snelkookpanscrum.