Veel mensen  zitten nog vast in oude denk- en doepatronen. Inspelen op verandering is een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan het lange besluitvormingsproces dat veel organisaties kennen. Door anders te denken en nieuwe methodes en tools te omarmen ga je ‘doenken’, doen en denken tegelijk, en kun je veel soepeler omgaan met veranderingen. Wendbaar werken is een manier om fris naar jezelf, anderen en werkprocessen te blijven kijken. Het is bedoeld om je bewust te maken van je eigen vaste patronen en daar alternatieven voor te bedenken. Zo blijft je denken lenig en houd je je omgeving bij de les.

Methodieken die wij inzetten om (mensen in) organisaties te begeleiden naar meer wendbaarheid zijn onder andere Scrum (voor projecten), het Agile Portfolio (voor programma’s) en Kanban. Lees meer over agile en scrum op onze website GelukWerkt.frl.