Het enige wat je nauwkeurig kunt voorspellen is dat morgen alles anders zal zijn. (Mo Gawdat)

Wij, en de wereld om ons heen, zijn voortdurend in verandering. Toch verzetten veel mensen zich daartegen en proberen ze grip te krijgen op de wereld door alles vast te leggen in procedures en rituelen. Uit ervaring weet ik dat het prettiger is niet te proberen meer controle te krijgen, maar je wendbaarheid te vergroten, en als het even kan mee richting te geven aan verandering. Dat betekent oude gewoontes en manieren van denken loslaten, of beter: anders vastpakken. Er zijn tools en methodieken die organisaties, en de mensen die er werken, helpen hun wendbaarheid, effectiviteit én werkplezier te vergroten, zoals scrum, storytelling en LEGO® SERIOUS PLAY®. Als coach, trainer of facilitator van die methodieken draag ik graag mijn steentje bij aan het omarmen van verandering. En dat op een manier die leúk is. Want wie plezier in zijn of haar werk, voelt zich beter én presteert beter.

NB
Ik blijf graag in beweging, en hou nogal van nieuwe ontwikkelingen. Omdat ik dat zelf een uitdaging vind, en omdat ik op die manier mijn opdrachtgevers kan blijven verrassen met nieuwe inzichten. Het kan zijn dat je mij nog kent als de allround communicatie-adviseur die ik lang was. Ik verzorgde communicatie van concept tot uitvoering. Zocht je dat bij mij? Helaas, dan kan ik je niet zelf van dienst zijn. Maar er is vast iemand in mijn netwerk te vinden. Ik denk graag mee.