Een snelkookpanscrum? 

Scrummen doe je meestal gedurende een langere periode. Wist je dat de methodiek van scrum leent zich ook heel goed leent om duidelijk afgekaderde vraagstukken in een paar dagen tijd tot uitvoering te brengen? De snelkookpanscrum bestaat uit (bijvoorbeeld) twee sprints van een dag, waarbij je met een multidisciplinair team aan de slag gaat. In die paar dagen werk je toe naar een concreet en tastbaar resultaat.

Voorbeeld: NOS

Bij de NOS zijn we met een team van communicatieprofessionals aan de slag gegaan met de opdracht:

Bedenk een uiting voor social media met als doel om jongeren tussen 20-35 jaar kennis te laten maken met de NOS-app.

De NOS had aan het eind van de eerste dag al een klantenpanel geregeld, waar we onze ideeën van de eerste dag aan konden voorleggen. Die waren zeer kritisch. Spannend misschien, maar daardoor konden we heel gericht keuzes maken en een kant-en-klaar product opleveren aan het einde van de tweede dag.

Wat heb je nodig?

De snelkookpanscrum bestaat uit een uitgebreide voorbespreking, een kick off met een workshop voor de deelnemers (eventueel aangevuld met een aantal andere geïnteresseerden), en twee (of meer) scrumdagen. Een scrumteam bestaat uit tussen de 5 en 9 deelnemers. De samenstelling van het team en de duur van de snelkookpanscrum hangen af van het vraagstuk dat opgepakt wordt.

Interesse?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een snelkookpanscrum om een vraagstuk in korte tijd concreet op te lossen? Bel of mail. Of lees nog even verder:

Meer voorbeelden

Invoering Electronisch Cliëntendossier (ECD) in de zorg
Ga er maar aan staan: de invoering van een Electronisch Cliëntendossier (ECD) bij een organisatie die zowel intramurale als extramurale zorg biedt. Daar komt nogal wat bij kijken, zeker als je het in betrekkelijk korte tijd wilt doen. Dan is het lekker om een paar tussensprints te trekken in de vorm van een tweedaagse scrumsessies, waarbij een zorgvuldig samengesteld team de handen flink uit de mouwen steekt, en tegelijkertijd tijdens de oplevering aan het eind van de dag een grote groep collega’s betrekt. Zo sla je spijkers met koppen.

Scrum bij aanbestedingen
Twee projectpartners schrijven samen in op een aanbesteding. Dat moet, zoals altijd, in korte tijd gebeuren en kan met moeite worden ingepast in de agenda. En dus reserveren beide partijen hier een paar uur, daar een paar uur, en zo door. Tegen de deadline aan zijn er heel wat uren besteed en moet alles met het zweet op de rug nog voor elkaar gebokst worden. Ik kom met de suggestie om de volgende keer meteen twee dagen in te plannen voor een snelkookpanscrum van twee dagen. Dan is de klus in twee dagen gedaan, neemt het traject minder tijd en is het plan beter en completer uitgewerkt.

Scrum in de thuiszorg
Structureel tijd besteden aan communicatie in de zorg. Tja, dat is soms best lastig. Wie kunnen we langere tijd vrijmaken om aan projecten te werken? En hoe stemmen we wat we doen meteen af met de doelgroep? Wat wel lukt is om voor een communicatievraag mensen één of twee dagen vrij te maken en in korte tijd grote stappen te zetten. Na een dag hard werken, met een externe vormgever erbij, is een complete campagne snel opgezet, meteen afgestemd met de doelgroep, én in gang gezet.

Scrum voor innovatie
Bij een bijzonder project, een ‘duurzaam werklandschap’ in het noorden van het land, werken de beheerders van het landschap, bedrijven en studenten nauw samen in het kader van sociale innovatie. Ze zijn al samen aan de slag gegaan zonder uitgebreid plan te schrijven. Toch is er behoefte om goed af te stemmen hoe de verschillende partijen in de nieuwe locatie, die net beschikbaar gekomen is, gaan samenwerken. Wie doet wat, wanneer en hoe. De inbreng van studenten wordt net zo belangrijk geacht als die van andere betrokkenen. Door middel van een snelkookpanscrum worden verwachtingen afgestemd, wordt een taakverdeling gemaakt en zijn acties gepland en gestart.