Het enige wat je nauwkeurig kunt voorspellen is dat morgen alles anders zal zijn. (Mo Gawdat)

Verandering is een constante in ons leven. Toch vinden de meeste mensen het lastig daar mee om te gaan. Ze proberen grip te krijgen op de wereld door alles vast te leggen in procedures en rituelen. Uit ervaring weet ik dat het prettiger is om te werken aan het vergroten van je wendbaarheid, in plaats van te proberen die veranderende wereld onder controle te krijgen. Want dan kun je deel uitmaken van de veranderingen en er richting aan geven. Dat brengt met zich mee dat je oude gewoontes en manieren van denken moet loslaten, of beter: anders moet vastpakken. Gelukkig zijn er allerlei tools en methodieken die helpen je wendbaarheid, effectiviteit én werkgeluk te vergroten, zoals scrum, storytelling en LEGO® SERIOUS PLAY®. Als coach, trainer of facilitator draag ik graag mijn steentje bij aan het omarmen van verandering. En dat op een manier die leúk is. Want wie plezier heeft in zijn of haar werk, voelt zich beter én presteert beter.

NB
Ik blijf graag in beweging, en hou nogal van nieuwe ontwikkelingen. Zo kan ik mijn opdrachtgevers blijven verrassen met nieuwe inzichten. Het kan zijn dat je mij nog kent als de allround communicatie-adviseur die ik lang was. Ik verzorgde communicatie van concept tot uitvoering. Zoek je dat bij mij? Helaas, dan kan ik je niet zelf van dienst zijn. Maar er is vast iemand in mijn netwerk te vinden. Ik denk graag mee.