Agile: tien principes

Agile werken gaat over de kracht om snel en waardevol te kunnen reageren op veranderingen binnen jouw organisatie of als jouw organisatie om aanpassing vraagt. Scrum is een van de agile methodieken waar op dit moment veel aandacht voor is. Mijn collega Martha Buning hebben tien agile principes op een rij gezet die typerend zijn…