Waarom is het woord welke toch zo populair? Je ziet het in zinnen als: “1,2 miljoen zzp’ers, welke vol passie …”. Ik vind het een nogal formeel woord, dat ik – als het even kan – altijd door die vervang. Ondertussen vraag ik me af hoe zo’n woord toch zo hardnekkig overleeft in een tijd waarin veel mensen steeds slordiger worden met taal, en juist kiezen voor informele taal in plaats van formele taal. Dan ligt het toch veel meer voor de hand om gewoon die te gebruiken?

Misschien heeft het er iets mee te maken dat sommige mensen star vasthouden aan bepaalde taalregels, vooral mensen die de regels van spelling en grammatica niet heel goed beheersen. Vooral zij zijn het die zeggen: een komma voor en en of mag nooit. Onzin!

Ik heb gemerkt dat hoe beter je je taal beheerst, hoe vrijer je je voelt in het gebruik ervan. Als je de regels kent, voel je je vrij om meer af te gaan op je gevoel in plaats van op de regels: hoort hier een leesteken? Of beter: hoor ík hier een leesteken? Want waar zijn leestekens voor bedoeld denk je? Inderdaad, om te helpen bij het lezen. Twijfel je of ergens een bepaald leesteken moet komen? Lees de zin maar eens hardop voor. Hoor je een pauze? Dan mag je daar gerust een leesteken plaatsen. Oók als dat betekent dat je een komma voor en plaatst. Wil je een bepaald effect met je tekst oproepen? Dan maak je veel korte zinnen, of juist hele lange, met veel leestekens, afhankelijk van het doel dat je voor ogen hebt. Vraag een dominee maar eens om een schriftelijke weergave van zijn preek. Ik weet niet of het nog zo is, maar in mijn studietijd gebruikten we preken als oefenmateriaal om meer te leren over interpunctie (het gebruik van leestekens). Opvallend bij preken was dat één zin soms eindeloos doorging. Zo lang dat ‘ie soms wel een hele A4 vulde. Vol met leestekens, maar geen punt te bekennen. Terwijl Albert Heijn in die tijd in advertenties gebruik maakte van ultrakorte zinnetjes van vaak maar een paar woorden. Wat ook weer een beetje overdreven was…

Als we het dan toch over punten hebben, nog een tip: als een zin eindigt met een afkorting – en dus met een punt achter die afkorting – dan plaats je niet nog eens een punt achter het einde van de zin. Het is maar dat je het weet ;-). Punt.

Wil je meer weten over het gebruik van welke ? Kijk op: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/903/